Světové problémy měnové

Autor: Pospíšil, Vilém
Typ: kniha
Klíčová slova: měnové dohody, reparace, zlatý standard
Bibliografický záznam: POSPÍŠIL, Vilém. Světové problémy měnové. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1936, s. 24. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1936
Rozsah stran: 24
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor na začátku vymezí své téma na sledování vývoje měnového společenství mezinárodního, což byla podstatná součást světové organizace hospodářské. Sleduje problémy, kterým toto společenství čelilo, jako zadlužení Evropy po válce, hospodářské a teritoriální změny v Evropě, kolísání měn a katastrofální měnový vývoj poražených zemí. Zabývá se také řešením reparací, zmiňuje Yongův plán, zlatou delegaci – delegace odborníků z teorie i praxe, zabývajících se zlatým standardem. Rozebírá i stav a funkci tohoto společenství, jeho vývoj v čase. Na konci pak zmiňuje nové možné nastolení zlatého standardu za upravených podmínek, o kterém některé země uvažovaly.

(Pavelková Soňa)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání