Omyly a nebezpečí pozemkové reformy

Autor: Pekař, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: latifundie, pozemek, reforma, rozloha
Bibliografický záznam: PEKAŘ, Josef. Omyly a nebezpečí pozemkové reformy. Praha:Vesmír. 1923, s. 80. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Vesmír
Rok: 1923
Rozsah stran: 80
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kniha se zabývá pozemkovou reformou v Československu. Autor vyjadřuje veskrze kritický názor na to, jak tato reforma ovlivní zemi do budoucna. Kritika je zaměřena hlavně na očekávaný nepříznivý vliv na výrobu, jak rostlinnou tak živočišnou, na zásobování měst, na rozsah a kvalitu průmyslových ploch, na plochy osevu, výnosy. Kniha je dále zaměřena na nedostatečné finanční vyrovnání státu se zemědělci, výkupní cena půdy je daleko nižší než její cena tržní.

(Kursa Jakub)

Hodnocení:

Přes nesporný kladný výsledek pozemkové reformy je tato kritika velmi důležitá ve své době. Námitky by se měly pochopit a některé z nich byly dokonce podpořeny, protože reforma vykazovala stopy chvatu, improvizace a kompromisů v pojetí i provedení. Avšak v průběhu času se ukázalo, že většina námitek byla neoprávněná a ukvapená a reforma měla celkový kladný ohlas.

(Kursa Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání