Mezinárodní význam obchodu dřívím, lesního hospodářství a dřevařského průmyslu v republice Československé

Autor: Kubíče, Alois
Typ: kniha
Klíčová slova: lesnictví, obchod dřívím, obnovování zdrojů, zalesňování
Bibliografický záznam: KUBÍČE, Alois. Mezinárodní význam obchodu dřívím, lesního hospodářství a dřevařského průmyslu v republice Československé. Praha:Česká národohospodářská společnost. 1926, s. 29. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká národohospodářská společnost
Rok: 1926
Rozsah stran: 29
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Soudobá situace v lesním hospodářství ČSR, detailní údaje a bilance těžby, spotřeby, importu i exportu s touto komoditou. Světové a domácí problémy v dřevařském průmyslu. Podněty k zastavení plýtvání, nutnost změny cenové politiky a poměrů na světovém trhu. Uvedeny statistiky o tenčících se zásobách československého dřeva a objasňuje se situace s nedostatečným a nákladným obnovováním zdrojů.

(Mühlhans Jan)

Hodnocení:

Velmi zajímavá studie trhu s dřívím, líbí se mi ochrana našeho přírodního bohatství a tím zvýšení blahobytu našeho státu. Ctění našich lesů a podněty k revitalizaci a péči o ně.

(Mühlhans Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání