Nová úprava reparací podle Youngova plánu

Autor: Basch, Antonín
Typ: kniha
Klíčová slova: B.I.S., banka pro vyrovnávání mezinárodních platů, Dawesův plán, válečné reparace, Youngův plán
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Nová úprava reparací podle Youngova plánu : Sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou v období 1930-31. XV. Praha:Česká společnost národohospodářská. 1931, s. 22. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Česká společnost národohospodářská
Rok: 1931
Rozsah stran: 22
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Přednáška je neocenitelným zdrojem cenných informací týkajících se německých poválečných reparací. Podrobně je zde rozepsán vývoj poválečných názorů na reparace, Dawesův plán a Youngův plán pomoci německému hospodářství. Dále článek pojednává o zřízení a principech fungování Banky pro vyrovnávání mezinárodních platů (B.I.S.).

(Tišl Zdeněk)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání