Soustava státních příjmů

Autor: Novotný, Jan Maria
Typ: kniha
Klíčová slova: daně, finanční věda, Karel Engliš, národní hospodářství, poplatky, státní majetek, státní příjmy, teleologie
Bibliografický záznam: NOVOTNÝ, Jan Maria. Soustava státních příjmů. Praha:Knihovna sborníku věd právních a státních. 1934, s. 82. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Knihovna sborníku věd právních a státních
Rok: 1934
Rozsah stran: 82
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Studie se snaží vysvětlit pojem „státní příjmy“, zjistit, jestli mezi nimi existuje nějaký vztah a kategorizovat je podle toho, jakým způsobem jsou získávány. Dělí je do dvou kategorií, na příjmy ze státního majetku a z daní. Kniha obsahuje přehled soustavy státních příjmů. Autor čerpá převážně z díla Karla Engliše.

(Opršal Petr)

Hodnocení:

Kniha i přes archaický jazyk, který plně odpovídá datu vydání je zajímavá a v mnohém aktuální i dnes. Zde je třeba zvláště upozornit na kapitolu věnovanou „jediné“ universální dani, kterou autor už ve své době považuje za utopickou, i když toto téma bývá čas od času oprašováno libertariány.

V díle jsou dopodrobna rozvedeny a vysvětleny všechny druhy státních příjmů do rozpočtu s krátkým zamyšlením nad jejich významem, v průběhu díla navrhuje způsoby, jakým je možné je třídit.

Autor se podrobně věnuje daním a jejich kategorizaci, zda je možné je třídit subjektivně či objektivně. Místo závěru pak slouží autorem navrhovaná přehledná tabulka kategorizace státních příjmů, kterou vysvětluje v poslední kapitole. Můžeme tedy říci, že spíše než o dílo objevné se jedná o dílo, které se tomu již dříve objevenému snaží dát nějaký řád a klasifikaci; ve své době mohlo docela dobře sloužit jako učebnice.

Kniha je psána v návaznosti na Englišovo dílo, jiným autorům se Novotný příliš nevěnuje; v ideálním případě by si měl čtenář nejprve přečíst Englišovu Finanční vědu. Tuto knihu by pak měl brát jako její doplnění či příspěvek do diskuze, kterou Engliš vzbudil.

(Opršal Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání