Mezinárodní finanční instituce Bretton - Woodské

Autor: Mládek, Jan Viktor
Typ: kniha
Klíčová slova: Bretton-Woods, dějiny mezinárodních financí, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, mezinárodní měnová politika, Mezinárodní měnový fond, směnitelnost měn, zlatý standard
Bibliografický záznam: MLÁDEK, Jan Viktor. Mezinárodní finanční instituce Bretton - Woodské : výklad a stanovy Mezinárodního měnového fondu a Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. Praha:Nákladem Ministerstva financí. 1946, s. 119. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem Ministerstva financí
Rok: 1946
Rozsah stran: 119
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

Autor charakterizuje hlavní okolnosti vedoucí k potřebě založení mezinárodních měnových systémů a institucí. Věnuje se zejména Mezinárodnímu měnovému fondu, jehož vznik popisuje chronologicky od prvotních návrhů po konečné řešení. Třetí část knihy popisuje základní principy fungování Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj. V poslední části knihy nalezneme úplné znění Dohody o Mezinárodním fondu a Bance pro obnovu a rozvoj.

(Müller Tomáš)

Hodnocení:

V úvodní části knihy autor stručně nastiňuje mezinárodní situaci a hlavní problémy vedoucí k nutnosti vzniku mezinárodní měnové instituce. Dále se věnuje třem původním návrhům, ze kterých byl později Mezinárodní měnový fond vykonstruován. Autor vystihuje hlavní charakteristiky jednotlivých původních koncepcí, ty popisuje srozumitelným způsobem, přičemž nezachází do přílišných detailů. Pro ilustraci některých principů přikládá jednoduché číselné příklady, které danou problematiku popisují prakticky. V části věnované Bance pro obnovu a rozvoj dále navazuje na předchozí části knihy a dříve zmíněné poznatky aplikuje také na tuto instituci. Poslední část knihy obsahuje konkrétní znění zakládajících stanov těchto institucí v českém jazyce. Kniha je psána jazykem, který není od dnešního příliš odlišný a je tak bez problémů srozumitelná. Obsahem popisujícím vývoj a postup tvorby těchto institucí je velmi užitečná a nápomocná zejména k pochopení jejich fungování.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání