Jaké jsou reálné mzdy v Sovětském svazu

Autor: Bajkov, A. M.
Typ: článek
Klíčová slova: cenová hladina, kolchoz, NEP, normované ceny, pětiletý plán, průměrná reálná mzda, přídělový systém
Bibliografický záznam: BAJKOV, A. M. Jaké jsou reálné mzdy v Sovětském svazu. Obzor národohospodářský XLIII. (1938). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1938, roč. XLIII., s. s. 115-125. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1938
Ročník: XLIII.
Rozsah stran: s. 115-125
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku zaměřuje na porovnání reálných dělnických mezd v období prvních dvou pětiletek s předválečným rokem 1913. V letech 1917 – 1921 v období tzv. vojenského komunismu došlo k velkému poklesu průmyslové i zemědělské výroby, rozvratu peněžní soustavy a k naturalizování směny. Východiskem svízelné dělnické situace se podle Lenina měla stát nová hospodářská politika NEP. Ačkoli uplatnění NEPu znamenalo růst zemědělské i průmyslové výroby a zároveň i reálných mezd, až do začátku první pětiletky v roce 1928 byla reálná mzda dělníka na nižší úrovni než v předválečném období. Růst nominálních mezd rychlejší než růst cen však přinesl problémy v zásobování a proto byl v roce 1928 zaveden přídělový systém. Dělníci dostávali normované množství zboží za normované ceny. Množství záleželo na odvětví, jeho důležitosti pro uskutečnění pětiletého plánu a důležitosti v podniku samotném. Kromě nízkých cen normovaného obchodu existovaly vyšší ceny obchodu volného a ještě vyšší ceny trhu kolchozního, za které si bylo možné zboží koupit. Na konci první pětiletky v roce 1932 byla reálná mzda průměrného dělníka či úředníku o 10 až 20% menší než před válkou.

V období druhé pětiletky rostla nominální mzda pravidelně každý rok. Růst normovaných cen a pokles cen volného obchodu a kolchozního trhu vedly v roce 1935 ke zrušení přídělového systému. Průměrná nominální mzda však rostla pomaleji než ceny zboží, tudíž průměrná reálná mzda na konci období druhé pětiletky je nižší než v předválečném období a nižší než v prvních letech NEPu.

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání