Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09

Autor: Weyr, František
Typ: článek
Klíčová slova: dotazník, nemajetní, peněžité výdaje, podpora, spolky, studentstvo, školní zpráva, univerzity, Zemská statistická kancelář
Bibliografický záznam: WEYR, František. Statistika sociální péče o studentstvo v Čechách ve studijním roce 1908/09. Obzor národohospodářský XV (1910). Praha:J. Otto. 1910, roč. XV., s. s. 407–415. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1910
Ročník: XV.
Rozsah stran: s. 407–415
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V článku jsou popsány nejvýznamnější činitelé sociální péče o studentstvo, což jsou hlavně soukromé spolky sociální péče o studentstvo. Zároveň jsou také rozebrány podpory udělované žákům soukromými osobami a různými korporacemi. Sociální péčí se rozumí veškeré podpory, ze kterých mají studenti prospěch. Šetření o sociální péči bylo provedeno dvojím způsobem, a to anketou a statisticky. Dále autor pracuje s konkrétními čísly u různých druhů podpor a studentů a dochází k názoru, že nejlépe z hlediska sociálních podpor jsou na tom studenti univerzit a technik, nejhůře naopak studenti odborných škol, přičemž rozdíly mezi studenty různých škol i různých národností jsou vcelku znatelné.

(Dušek Ondřej)

Hodnocení:

Myslím si, že článek je přes velký výskyt tabulek a statistik kvalitně sestaven a umožňuje čtenáři rychle se zorientovat v problematice, stejně tak jako utvořit si vlastní názor o tom, zda je sociální péče o studentstvo dostatečná a v odpovídající formě.

(Dušek Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání