Agrární zřízení

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: dominikální pozemky, kulturní stav, majetková práva, pozemková reforma, robota, rustikální pozemky, šlechta, vrchnost
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Agrární zřízení. Obzor národohospodářský XV (1910). Praha:J. Otto. 1910, roč. XV., s. s. 375–384, 467–475, 509–515. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1910
Ročník: XV.
Rozsah stran: s. 375–384, 467–475, 509–515
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor v jednotlivých částech popisuje stav a vývoj poddanské části obyvatelstva, tedy stavu selského, tak zvané dědičné třídy malých rolníků se zvlášť upravenými majetkovými a osobními poměry, už od dob Přemyslovců, přes období bitvy na Bílé hoře až do tehdejší současnosti. Druhá polovina časopisu se věnuje právním poměrům poddaného selského lidu v českých zemích a poddanským poměrům v zahraničí. Je zmíněn vývoj situace v Anglii, Německu a zejména ve Francii, kde byl extrémně silný vliv šlechty.

(Dušek Ondřej)

Hodnocení:

Podle mého názoru se jedná o ucelený, na tehdejší dobu přínosný, rozbor neutěšených poměrů poddaného selského lidu. Díky náhledu do historie poddanství může i méně zasvěcený čtenář rychle pochopit tehdejší současný stav.

(Dušek Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání