Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou

Autor: Kampelík, František Cyril
Typ: kniha
Klíčová slova: kampelička, kollaturní spořitelna, mrtvý kapitál, Spořitelna
Bibliografický záznam: KAMPELÍK, František Cyril. Spořitelny po farských kollaturách orbě, řemeslu ze svízelu pomohou. Hradec Králové:neuveden. 1861, s. 46. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: neuveden
Rok: 1861
Rozsah stran: 46
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor reaguje na soudobou situaci v českých zemích, všímá si nevyužití veškerého kapitálu z důvodu neexistence spořitelen. Inspiruje se systémem spořitelen v zahraničí, sám nabízí svůj vlastní systém, originální pro české země a dává návod, jak ho vytvořit.

(Novotný Ondřej)

Hodnocení:

Kniha je velmi zajímavá pro zkoumání české historie a vývoje ekonomického myšlení. Autor v mnohých názorech předběhl svou dobu. V knize vysvětluje, proč zavádět spořitelny, a udává přesný návod na jejich zřízení a provoz i s ukázkami dokumentů. Vymýšlí zcela originální přístup k volbě ředitele spořitelny. Pro dnešní dobu je jeho systém už nepoužitelný, autor navrhuje zřídit pouze malé spořitelny pro pár sousedních vesnic, což bylo v jeho době, pro omezenost dopravy pochopitelné, ale pro dnešní možnosti dopravy zbytečné.

(Novotný Ondřej)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání