Hospodářská hodnota

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářská hodnota, objektivita, potřeby, prostředek, subjektivita, užitek
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Hospodářská hodnota. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 257-277. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 257-277
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Karel Engliš v článku polemizuje s učením dr. Franke o hospodářské hodnotě. V první části autor prezentuje svoji teorii o hodnotě, vždy vysvětluje nejprve subjektivní a poté objektivní či státnickou povahu pojmů souvisejících s hodnotou, jako je účel a prostředek, užitek a škoda. V druhé části navazuje učením dra Franke, kde cituje jeho přírodovědecký pohled na hospodářskou hodnotu. V závěrečné části pak podrobuje odlišný přístup rozsáhlé kritice.

(Zemanová Miroslava)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání