Amerika po šesti letech

Autor: Baťa, Tomáš
Typ: článek
Klíčová slova: Amerika, Evropa, hospodářská kooperace
Bibliografický záznam: BAŤA, Tomáš. Amerika po šesti letech. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 278-280. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 278-280
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Kontrast mezi hospodářskou a sociální situací v Evropě a ve Spojených státech se poslední dobou prohlubuje. Zatímco Spojené státy prosperují, Evropa spíše stagnuje. Hospodářská kooperace by mohla situaci v Evropě zlepšit, ale brání tomu mnoho faktorů. Ze strany Spojených států je kooperace jaksi jednostranná, snaží se totiž zamezit uplatnění evropského obchodu na území Spojených států především pomocí celní ochrany.

(Zemanová Miroslava)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání