Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. IV. část. Bráfovo druhé ministerství

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Bráf
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. IV. část. Bráfovo druhé ministerství. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 224–228, 264–272, 291–295. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 224–228, 264–272, 291–295
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

IV. část. Bráfovo druhé ministerství.
Článek je citací z Bráfových zápisků. Začíná audiencí nového ministra orby u císaře, který mu za přijetí ministerského úřadu poděkoval, dále se bavili o Bráfově zdraví a o názoru českého lidu na Bráfovo ministrování (pozn. citovaný rozhovor je v německém jazyce). Poté autor uveřejňuje krátkou korespondenci s Bráfem ohledně jeho zdraví a obdržení čestného rak.-uher. odznaku pro umění a vědu od císaře, jenž byl tehdejším nejvyšším vědeckým vyznamenáním.
Poté Gruber zveřejňuje zápis, který Bráf nadiktoval sl. MDr. Anně Bayerové ve věci audience u císaře týkající se ocenění, které získal, a při té příležitosti mu zamýšlel předložit i zprávu o pětiletém fungování Národohospodářského ústavu při České akademii, ke které Bráf napsal celou úvodní část o založení ústavu. Tento zápis je nedokončen a nese název „Moje poslední audience.“ (opět v německém jazyce). Bráf celou dobu toužil opustit svůj ministerský post, který se mu podepisoval na zdraví. To mu však bylo umožněno až jeho smrtí 1. července 1912.
 
(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání