Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. II. část. Bráfovo vlastenectví

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Bráf
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Některé příspěvky k životopisu Bráfovu. II. část. Bráfovo vlastenectví. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 224–228, 264–272, 291–295. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 224–228, 264–272, 291–295
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

II. část. Bráfovo vlastenectví.
Gruber se nerad, avšak na četné naléhání, vrací k druhému článku p. Dra Herbena na téma „Bráf-Masaryk“, který je plný nepodložených odhadů a pouhých úsudků. Druhý článek se týká především Masarykovy zahraniční práce a Bráfova příslušenství k rakouskému lidu. Označení Bráfa za někoho, kdo jedná na úkor vlastenectví českého, by však byla podle autora do nebe volající křivda, kterou nemůže nechat bez reakce. Bráf vždy bránil zájmy českého národa i jako ministr orby ve vídeňském kabinetu Bienerthově, což zde Gruber dokazuje historickými fakty, včetně citace pamětního spisu, který vypracoval Bráf spolu s ministrem Dr. Žáčkem při své demisi. Ukázka:  „Ani jediný muž v českém národě, ani mezi jeho nejumírněnějšími politiky, by nechápal, tím méně pak schvaloval, kdybychom se potlačujíce své pochybnosti, odhodlali odevzdati své hlasy ve prospěch sankce zákonných osnov, o něž jde.“ (str. 266–267). Po demisi byl Bráf dokonce císařem vyzván k setrvání v úřadě, což on samozřejmě odmítl, ač tím u císaře upadl v nemilost. 

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání