Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky

Autor: Loevenstein, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: ekonomická teorie, epistemologie, hospodářská nauka, noetika, teleologie, teorie poznání, vědecké poznání
Bibliografický záznam: LOEVENSTEIN, Jan. Velká teleologie: Konstrukce hospodářské noetiky. Praha:Fr. Řivnáč. 1933, s. 352. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Fr. Řivnáč
Rok: 1933
Rozsah stran: 352
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Zdařilé teoretické budování národohospodářské nauky založené na obecné teorii poznání, v jejíchž základech stojí teleologická nauka.
Jedná se o velmi teoreticky zaměřený spis. Loevenstein se nepouští okamžitě do konstrukce ekonomické teorie, ale k tomuto tématu se snaží dostat nepřímo. Nejdříve se pokouší vybudovat základy a možnosti vědeckého poznání obecně, na jehož principy teprve aplikuje poznání hospodářské nauky.

(Janda Pavel)

Hodnocení:

Velká část knihy je věnována konstrukci ekonomických pojmů nebo spíše opravování jejich současných definic. Četba knihy je velmi náročná, protože vyžaduje od čtenáře plné soustředění se na Loevensteinův výklad. Loevenstein pomalu skládá mozaiku, k jejímuž
postupnému osvojení je nutné pochopení předešlých odstavců a kapitol. I přes velkou náročnost se jedná o velmi zdařilou teoreticky pojatou knihu s ekonomickým zaměřením. Její zdařilost je podtržena přesvědčivou argumentací stojící na solidních základech obecné teorie poznání. Loevenstein sám sobě pokládá námitky, které by čtenáře mohly napadnout a zároveň se je snaží vyvracet. Většinou se mu to daří.  I když je Loevensteinův výklad zdařilý a precizní, stojí na normativních předpokladech, které musí čtenář a priori přijmout a s nimiž stojí a padá celá teoretická nadstavba.

(Janda Pavel)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání