Reforma právnického studia

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: historismus, reforma, reforma právnického studia, státověda
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Reforma právnického studia. Obzor národohospodářský XL. (1935). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1935, roč. XL., s. s. 154-166. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1935
Ročník: XL.
Rozsah stran: s. 154-166
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor kritizuje současný stav právnického studia, především využívání historismu jako jediné metody poznávání. Navrhuje rozdělení právnického studia na oddělené části: přípravnou, judiciální a státovědeckou (obsahuje právo a národohospodářství); z každé by měla být složena státní zkouška. Při studiu navrhuje klást důraz na vědecké myšlení studentů a na praktické doplnění studia, např. zapojením účetnictví. Odmítá doktorát jako podmínku praktického povolání. Vyslovuje požadavek tvorby učebnic profesory. Varuje před autonomií univerzit v přijímání profesorů a docentů. 

(Šubrt David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání