Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející

Autor: Mildschuh, Vilibald
Typ: článek
Klíčová slova: drahota, Engliš, inflace, Klimecký
Bibliografický záznam: MILDSCHUH, Vilibald. Doslov k devalvaci naší měny a k diskusi ji předcházející. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. 65-71. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: 65-71
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor porovnává názory dvou významných českých národohospodářů prof. Karla Engliše a ing. Vladimíra Klimeckého ohledně vázanosti cen statků na ceny zlata. V obou názorech shledává mezery a nesouhlasí plně ani s jednou z těchto osobnosti, důvody nesouhlasu poté stručně popisuje. Zároveň nesouhlasí s rozšířenou myšlenkou té doby, že Československo je nejdražší zemí Evropy, a toto stigma vyvrací na datech velkoobchodních cen v ČSR a v zahraničí z let 1933-1934.

(Barczi Šimon)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání