Obilní monopol

Autor: Klimecký, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: cenová politika, monopol, pšenice, státní zásah
Bibliografický záznam: KLIMECKÝ, Vladimír. Obilní monopol. Obzor národohospodářský XXXIX. (1934). Praha:Pražská akciová tiskárna. 1934, roč. XXXIX., s. s. 395-405. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Pražská akciová tiskárna
Rok: 1934
Ročník: XXXIX.
Rozsah stran: s. 395-405
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá tematikou zavedení obilního monopolu v Čechách v roce 1934. Monopolní hospodářství je podle vládního nařízení zavedeno na tři roky, do konce června 1937. Toto monopolní hospodářství se vztahuje na pšenici, žito, ječmen, oves a kukuřici. Vzhledem k událostem v dobách hospodářské krize, byla cenová a výrobní politika v Čechách vedena k soběstačnosti. Změnila se struktura vývozu a dovozu, díky nižší spotřebě a platební neschopnosti v zahraničí se snížila produkce ječmene, cukru a chmele. Namísto těchto plodin, u kterých došlo k poklesu produkce, byla volná půda věnována na výrobu plodin, které byly dřív dováženy, konkrétně pšenice. Pšenice se stala hlavní náhradní plodinou pro pěstování na uvolněných plochách. Problémem obilního monopolu byla skutečnost, že ceny obilí byly značně zvýšené a bylo proto nutné počítat s dopadem na životní náklady. Zvýšení cen základních potravin jako je mouka a chléb, mělo mimo jiné významný dopad na rozpočet domácností. Autor si v závěru článku klade otázku, zda je zavedení monopolu výnosné a zda je zatížení ostatních složek hospodářství únosné. Pokud by únosné nebylo, byl by prospěch jedné složky jen dílčí a dočasný a dlouhodobě by vedl k úpadku celého hospodářství.  

(Koutníková Andrea)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání