Regionální hospodářské dohody v Evropě

Autor: Schuster, Václav
Typ: článek
Klíčová slova: Hospodářské uskupení, zahraniční obchod, Ženevská konference
Bibliografický záznam: SCHUSTER, Václav. Regionální hospodářské dohody v Evropě. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 586-591. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 586-591
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se zabývá otázkou nadnárodních hospodářských celků. Krátce popisuje příklady již existujících hospodářských celků, které využívají výhod volného zahraničního obchodu. Podrobněji se věnuje otázce možné československé integrace popřípadě středoevropské integrace. Zvláště autor rozpracovává případ hospodářské unie, založené na zemědělských produktech, ovšem s výrazným státním intervencionismem. Především je v celém textu zdůrazňována výhoda volného zahraničního obchodu.

(Schmödl Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání