Noetická kritika Rakouské nauky o hodnotě

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Rakouská škola, teleologie, teorie hodnoty, teorie užitku
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Noetická kritika Rakouské nauky o hodnotě. Obzor národohospodářský XXXVIII. (1933). Praha:J. Otto. 1933, roč. XXXVIII., s. s. 289-303, 361-378. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1933
Ročník: XXXVIII.
Rozsah stran: s. 289-303, 361-378.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je v podstatě složen ze dvou částí. V první části nalezneme popis přístupu rakouské školy k ekonomii. V druhé časti potom kritiku rakouského přístupu, založenou na teleologii. Autor ve své kritice nepolemizuje o správnosti přístupu k hodnotě na základě užitku, ale kritizuje rakouskou školu za její individualismus a ignorování kolektivu (státu), neboť stát hraje významnou roli při tvorbě cen. Dále je kritizována nauka o potřebách a teorie užitku. Engliš říká, že se rakouská škola dopouští chyby, když vidí kvantitativní rozdíl mezi užitečností a užitkem, neboť podle teleologie je mezi nimi rozdíl kvalitativní. Další problém autor vidí ve srovnávání užitků. V celém článku je jasný důraz autora na nevyužitelnost rakouské školy pro národní hospodářství.

(Schmödl jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání