Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945

Autor: Říha, Oldřich
Typ: kniha
Klíčová slova: hospodářství, politická evoluce, průmyslová revoluce
Bibliografický záznam: ŘÍHA, Oldřich. Hospodářský a sociálně-politický vývoj Československa 1790-1945. Praha:Práce. 1949, s. 138. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Práce
Rok: 1949
Rozsah stran: 138
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Popis hospodářsko-politického vývoje československého historického území v době Rakouska, Rakousko-Uherska, První republiky a Protektorátu
V příloze schéma historického vývoje Škodových závodů v Plzni do r. 1925 a ČKD do r. 1927.

(Kashapov Timur)

Hodnocení:

Kniha je přínosná v tom, že detailně popisuje ekonomický a politický vývoj československého území během tří století. Podrobně zpracovaná ekonomická část představuje dobrý podklad pro analýzu politického života.
Velký přínos knihy vidím v kritickém pohledu na vývoj Československa po roce 1918 do roku 1939, který není poznamenán postkomunistickou dobou, kdy dochází k idealizaci tohoto historického období.

(Kashapov Timur)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání