Kraj omezených možností a jeho hospodářská politika

Autor: Mayer, Alfred Maria
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářská a sociální politika, rozvoj komunikací, rozvoj průmyslu, úbytek obyvatel
Bibliografický záznam: MAYER, Alfred Maria. Kraj omezených možností a jeho hospodářská politika. Obzor národohospodářský XXXVI. (1931). Praha:J. Otto. 1931, roč. XXXVI., s. s. 93-98. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1931
Ročník: XXXVI.
Rozsah stran: s. 93-98
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se ve článku věnuje regionu jižních Čech, jehož prosperita, která trvala od roku 1890 až do roku 1910 dávno skončila, a od té doby je kraj silně zasažen procesem odlidňování, a to i navzdory pozemkové reformě, elektrizaci i automobilismu. Od roku 1921 žádnému z 19 politických okresů obyvatelstva nepřibylo, naopak některým z těchto okresů 4 až 5 tisíc obyvatel i více ubylo. Příčiny tohoto neustálého vylidňování jižních Čech jsou jak všeobecné, které zaviňují vylidňování i všude jinde, tak i speciální, které jsou zapříčiněny specifickou povahou jihočeského kraje.
Autor článku zdůraznil tyto příčiny:
1.    úbytek porodů v posledním desetiletí
2.    velký rozvoj dvou blízkých měst Prahy a Plzně okolím, jejichž atrakční území se přiblížilo o několik kilometrů
3.    rozvoj na sever položených měst, jako Jindřichův Hradec, Pelhřimov, Tábor, Písek, Strakonice a Sušice, která v letech populačního, stavebního a průmyslového rozvoje Českých Budějovic malá, zatímco co za posledních 15 – 20 let v nich vyrostl průmysl a roste v nich populace
4.    úbytek studentstva z hornorakouského a dolnorakouského kraje, které navštěvovalo německé školy v Českých Budějovicích
Ve druhé části článku autor nastínil zásadní směrnice jihočeské hospodářské a sociální politiky, která by měla zdejší poměry zlepšit nebo alespoň stabilizovat.
1.    Zaměřit se na dobytkářství a drůbežnictví, které mají v republice značné odbytové možnosti.
2.    Jelikož odbyt dřeva a jihočeských surovin vázne, vidí autor možnost v průmyslu nábytkářském a lihovém.
3.    Rozvoj turistického průmyslu.
Aby však mohlo dojít k rozvoji ve všech výše zmíněných oblastech, je třeba zlepšit nedostatečnou síť komunikací, ať už dráhy, silnice, pošty či telefony.

(Lochmanová Kristýna)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání