Mildschuhova kritika mé Finanční vědy

Autor: Engliš, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Finanční věda, kritika, Mildschuh, teleologie
Bibliografický záznam: ENGLIŠ, Karel. Mildschuhova kritika mé Finanční vědy. Obzor národohospodářský XXXV. (1930). Praha:J. Otto. 1930, roč. XXXV., s. s. 665-706. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1930
Ročník: XXXV.
Rozsah stran: s. 665-706
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek je reakcí na kritiku Englišovy Finanční vědy ze strany Mildschuha. Engliš v něm obhajuje a podrobněji vysvětluje své názory, které Mildschuh zkritizoval. Článek se vyznačuje poměrně velkou agresivitou vůči kritikovi, která je ale k nalezení spíše mezi řádky.

(Vlček Martin)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání