Úmluva mezi státem a mezi národní bankou Československou

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: Národní banka československá, Rakousko-uherská banka, státovkový dluh, zemědělské směnky
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Úmluva mezi státem a mezi národní bankou Československou. Obzor národohospodářský XXXII. (1927). Praha:J. Otto. 1927, roč. XXXII., s. s. 219-229. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1927
Ročník: XXXII.
Rozsah stran: s. 219-229
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v článku věnuje smlouvě mezi státem a nově vzniklou Národní bankou Československou, kterou dělí na část obecnou a část zvláštní. V popisu obecné části věnuje nejvíce pozornosti ustanovením pro zemědělské směnky. Popis zvláštní části smlouvy osvětluje zejména pravidla pro nakládání a umořování státovkového dluhu, který československý stát převzal po Rakousku ve formě obíhajících bankovek, žirových poukázek a pokladních účtů Rakousko-uherské banky.

(Müller Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání