Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální

Autor: Verunáč, Václav
Typ: kniha
Klíčová slova: Racionalizace, scientific management, vědecká organizace
Bibliografický záznam: VERUNÁČ, Václav. Racionalisace, vědecká organisace a otázka sociální. Praha:Lidové knihtiskárny A. Němec a spol. 1930, s. 10. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Lidové knihtiskárny A. Němec a spol.
Rok: 1930
Rozsah stran: 10
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení

Abstrakt:

V knize je popsán velmi podrobně vznik a vývoj scientific managementu (racionalizace výroby) v Čechách a v zahraničí. Je zde detailně rozebrán vliv racionalizace z mnoha různých hledisek (sociální, ekonomické, technické atd.). V praktické a programové části je popsán současný stav v různých oborech (průmysl, bankovnictví, doprava atd.) a úkoly, kterých mají tyto obory s pomocí racionalizace dosáhnout.

(Koudelka Tomáš)

Hodnocení:

Kniha je rozdělena do tří částí. První část je zaměřena historicky, je popisován vznik a vývoj racionalizace. Vznik racionalizace je datován do roku 1895 do USA, kde se o tomto odvětví zmínil v přednášce profesor Tailor. Dále jsou zde zmiňovány jednotlivé konference po celé Evropě, které vedly k rozšíření tohoto odvětví. Zajímavé je, že první celosvětová konference na toto téma se konala v Praze, kde se probírala především rezoluce o racionalizaci.
Ve druhé části autor popisuje vlivy racionalizace na společnost z několika hledisek. Jsou zmíněna hlediska sociologická, technická, hospodářská, psychologická, fyziologická, etická a sociálně-politická. V každé části jsou vždy popsány klady a zápory, které může racionalizace přinést, pokud bude implementována do výroby.
Ve třetí a poslední části je popisován stav v jednotlivých odvětvích (zemědělství, průmysl, obchod, živnost, doprava, peněžnictví, domácnost, veřejná správa, výchova a bytová péče). Jsou zmíněny úkoly, které je třeba pro zavedení racionalizace splnit, a na datech je zde ukázáno, k jakým výsledkům se dojde.
Kniha je zpracována velmi přehledně a je logicky rozčleněna. Při studiu dané problematiky bude jistě velmi užitečným zdrojem informací.

(Koudelka Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání