Ku sjezdu českých záložních spolků Raiffeisenských

Autor: Viškovský, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: Raiffeisenky, úvěr
Bibliografický záznam: VIŠKOVSKÝ, Karel. Ku sjezdu českých záložních spolků Raiffeisenských. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá sjezdem Raiffeisenského spolku, který se konal 8. prosince r. 1894. Raiffeisenské záložny se v té době začaly teprve rozšiřovat. Byly to malé útvary pro jednu nebo více obcí s neomezeným ručením členstva. Tyto záložny poskytovaly úvěry drobným rolníkům. Na sjezdu byl předčítán dopis jednoho bankovního ústavu, který však tyto malé útvary, jako jsou Raiffeisenské záložny striktně odmítá, protože v té době velké ústavy obchodovaly se silnějšími a stabilnějšími záložnami. Ale na druhou stranu zazněly na sjezdu i pozitivní hlasy, které vyzdvihly tuto malou záložnu, protože poskytla na několika území úvěry rolníkům, kterým větší záložny nepomohly.

(Zámečník David)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání