Česká společnost národohospodářská

Autor: Bráf, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: Česká společnost národohospodářská, národní hospodářství
Bibliografický záznam: BRÁF, Albín. Česká společnost národohospodářská. Obzor národohospodářský I. (1896). Praha:J. Otto. 1896, roč. I., s. s. 161-162. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1896
Ročník: I.
Rozsah stran: s. 161-162.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek hovoří o ustavující valné schůzi České společnosti národohospodářské dne 31. května (1896) na Staroměstské radnici.  Cílem České společnosti národohospodářské má být „poznávati hospodářské poměry našeho národa, povznášeti náš národ po stránce národohospodářské a šířiti v něm vědomosti národohospodářské“. Poté se autor věnuje podrobněji cílům národohospodářské společnosti s hlavní myšlenkou „vychovávání národa jako podnikatele i jako spotřebitele“. Autor dále hodnotí celkovou hospodářsko-politickou situaci tehdejší doby a na příkladech poukazuje na směr, kterým by se hospodářství mělo ubírat. V závěru autor hovoří o spolupráci České společnosti národohospodářské s ostatními spolky a zejména institucemi.

(Havlíček Jan)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání