O dani osobní z příjmu

Autor: Hanačík, Vladimír
Typ: článek
Klíčová slova: daň z příjmu, režijní výdaje, ryzí příjem, zákon č. ř. z. 220 o přímých osobních daních
Bibliografický záznam: HANAČÍK, Vladimír. O dani osobní z příjmu. Obzor národohospodářský II. (1897). Praha:J. Otto. 1897, roč. II. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1897
Ročník: II.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Podnětem k článku bylo zavedení nového zákona o přímých osobních daních, který nabývá platnosti 1. ledna 1898 a který upravuje osobní daň z příjmu lišící se od dosavadní daně z příjmu. Autor se podrobně vyjadřuje ke všem částem zákona, tedy k tomu, že zdanění podléhají jen fyzické osoby, jmenuje, kdo je od daně osvobozen, že předmětem daně je jen ryzí příjem (který ale není nikde definován, jen je vyjmenováno, co tímto příjmem je a co se od něho odečítá jako výdaje režijní, které jsou nutné k dosažení příjmu). Dále uvádí období, ze kterých se daně odvozují, stejně tak výši daní odváděných z jednotlivých skupin příjmů, že daň se odvádí v místě bydliště poplatníka, kdy vzniká a zaniká berní povinnost, do kdy je nutné daň zaplatit. Součástí článku jsou taktéž zvláštní ustanovení o zdanění společných příjmů (zdanění domácnosti a zdanění příjmů společných plynoucích několika osobám), o zdanění osob, jejichž příjem nepřesahuje 5000 zl. a o vyšší dani ze služného.

(Klára Dušátková)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání