Problémy hospodářské politiky

Autor: Basch, Antonín
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářská politika, válečné hospodářství
Bibliografický záznam: BASCH, Antonín. Problémy hospodářské politiky. Obzor národohospodářský XXV. (1920). Praha:J. Otto. 1920, roč. XXV., s. s. 49-52, 115-121. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1920
Ročník: XXV.
Rozsah stran: s. 49-52, 115-121.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Antonín Basch v článku shrnuje problémy hospodářské politiky, které nastaly po válce. Průmysl fungoval pro potřeby války nebo stál bez surovin, a za takových poměrů vznikl náš stát a naše hospodářská politika.

(Sobotková Kateřina)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání