Hospodářství a jeho poměr k technice

Autor: Chalupný, Emanuel
Typ: článek
Klíčová slova: definice, hospodářství, technika
Bibliografický záznam: CHALUPNÝ, Emanuel. Hospodářství a jeho poměr k technice. Obzor národohospodářský XXII. (1917). Praha:J. Otto. 1917, roč. XXII., s. s. 263-270, 345-352, 384-393, 431-437, 457-464. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1917
Ročník: XXII.
Rozsah stran: s. 263-270, 345-352, 384-393, 431-437, 457-464.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Rozsáhlý a hutný teoretický text zkoumající vztah hospodářství k technice. V úvodu autor seznamuje čtenáře s problematikou a pokouší se od sebe oddělit pojmy hospodářství a technika. K tomu si bere na pomoc teoretické základy významných ekonomů a filosofů (namátkou Smith, Marx, List, Wagner, Fleischner a další). V následující části dochází k systematické kategorizaci na základě zvolených kritérií a následnému podrobnějšímu rozlišení. To dává vznik podkapitolám Kvantita a kvalita, Úspornost či šetrnost, Srovnávání a hospodářský princip a Individuálnost a soubornost. Nejdelší z těchto je kapitola třetí. Ta je zároveň bohatá na praktické demonstrace teoretických základů, však ani ostatní kapitoly nejsou nedůsledně překročeny. Zvláštní důraz je kladen na tzv. hospodářský princip, imperativ maximalizace zisku za minimalizace nákladů. Po „dělení“ je ve stručnosti průřezově zkoumáno několik základních hospodářských veličin, včetně základů výroby, obchodu, peněz (a jejich distribuce), půjček, sociálního myšlení a dalších. Část se uzavírá autorovým rozlišením hospodářství a techniky. Ve zbytku textu jsou vyvozeny důsledky z dříve zjištěného, provedeno shrnutí (polemika s německým ekonomem Carlem Dietzelem) a uvedena závěrečná definice, která vymezuje hospodářství jako dispozici statky. Oba pojmy jsou blíže definovány, je pak provedeno i celkové vyrovnání s tématem (podkapitola Dedukce), čímž se celý text uzavírá.

(Olekšák Petr)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání