Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel

Autor: Macek, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Albín Bráf, Josef Gruber
Bibliografický záznam: MACEK, Josef. Dr. Josef Gruber jako učitel a spisovatel. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 449-456. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 449-456.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor zde prof. Grubera srovnává s prof. Albínem Bráfem a nachází mnoho odlišností, zejména Gruberův důraz na rozumové zdůvodňování argumentů, věcnost a praktičnost, oproti Bráfově teoretizování a vzletné mluvě. Dále se zabývá Gruberovým úderným slohem, načež následuje seznam všech do té doby publikovaných Gruberových spisů, článků a přednášek.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání