Sociálně politický obsah zákonů válečných

Autor: Lukáš, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: povinné sociální pojištění, sociální aspekty, válečné zákony
Bibliografický záznam: LUKÁŠ, Josef. Sociálně politický obsah zákonů válečných. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 113-119, 263-269, 312-318. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 113-119, 263-269, 312-318.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zabývá sociálními aspekty zákonů, které vznikly v reakci na válečné dění. Zejména se soustředí na nižší vrstvy samostatně a nesamostatně výdělečně činné, na něž má dle názoru autora válka největší vliv. Podrobněji se zamýšlí například nad uzákoněním povinného sociálního pojištění.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání