Hospodářské poznámky k válce roku 1914

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: 1. světová válka, hospodářské poměry, mezinárodní obchod, válečné hospodářství
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Hospodářské poznámky k válce roku 1914. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 70-79, 119-128, 168-179, 209-221, 257-263, 305-312, 353-359, 401-407, 495-504, 513-518. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 70-79, 119-128, 168-179, 209-221, 257-263, 305-312, 353-359, 401-407, 495-504, 513-518.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Dr. Gruber zde navazuje na sérii článků, které už vycházely v předchozím ročníku. V první části se autor zabývá peněžními poměry v Rakousku-Uhersku a v cizině. Poukazuje na to, že v Německu a Rakousku je podnikání mnohem více spjato s úvěry než v ostatních zemích, a na rozdíly z toho vyplývající. Rovněž pojednává o emisi bankovek a omezování bankovních operací.
V další části článku se dr. Gruber zabývá dopravními a komunikačními prostředky. Zatímco vliv války na dopravu vnímá jako pozitivní, neboť válka nutí k výstavbě silnic a jejich udržování v dobrém stavu, vliv na komunikaci považuje za negativní, a to hlavně kvůli různým bezpečnostním omezením.
Předposlední část je věnovaná otázce mezinárodního obchodu, jenž je za války podstatně omezen, zejména kvůli zákazům vyvážet produkty využitelné ke zbrojení nebo k jiným strategickým účelům.
Poslední oddíl článku popisuje hospodářská opatření proti nepřátelským státům a poukazuje na přehnaný patriotismus vedoucí k nesmyslným bojkotům cizích produktů ze všech oblastí včetně kultury.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání