Válečné výpůjčky, jejich pojem a klasifikace

Autor: Drachovský, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: válečné půjčky
Bibliografický záznam: DRACHOVSKÝ, Josef. Válečné výpůjčky, jejich pojem a klasifikace. Obzor národohospodářský XX. (1915). Praha:J. Otto. 1915, roč. XX., s. s. 11-18, 161-168, 221-228. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1915
Ročník: XX.
Rozsah stran: s. 11-18, 161-168, 221-228.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek poukazuje na nejednotný výklad pojmu „válečné výpůjčky“ a podává důkazy o tom, že různí autoři toto sousloví vnímají odlišně. Dr. Drachovský rozděluje klasifikaci na „válečné výpůčky v širším slova smyslu“ a „válečné výpůjčky v užším slova smyslu“ a zabývá se podrobnějším rozborem půjček dle mnoha kritérií.  Následně pojednává o tom, proč vlády záměrně zamlžují skutečné důvody úvěrů, což přesnou klasifikaci podstatně znesnadňuje.

(Vlček Tomáš)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání