Jest uzákoněný systém starobního a invalidního pojištění vhodný a úsporný

Autor: Trnka, František
Typ: článek
Klíčová slova: starobní pojištění
Bibliografický záznam: TRNKA, František. Jest uzákoněný systém starobního a invalidního pojištění vhodný a úsporný. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 245-252. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 245-252
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Podle autora si tuto otázku musí položit každý, kdo hledá lacinější a jednodušší způsob sociálního pojištění, než jak jej určuje zákon o sociálním pojištění č. 221/1924. Článek je velmi detailním rozpracováním tohoto konkrétního zákona.
Autor reaguje na zavedení zákona výčtem jeho vad, počínaje §111, který ztěžuje a zdražuje nutný administrativní postup a celkově je uvedený způsob výpočtů zdlouhavý, pokračuje §161, který ukazuje taktéž zdlouhavý postup, jak stát jedná, když zaměstnavatel příspěvky za zaměstnance neplatí. Dr. Trnka shledává zákon velmi zatěžující jak pro nemocenské pojišťovny, tak pro Ústřední sociální pojišťovnu, protože jen zanést celou tehdejší pracovní sílu (2.5 mil. zaměstnanců) do potřebné evidence by si vyžádalo 50 místností, 250 úředníků a 215 mil. korun ročně (33% pojistného) jen pro tuto věc!
Je zřejmé, že v dnešní elektronické podobě by zákon měl naději, tehdy se však jeho aplikace jevila téměř jako nemožná. Proto autor navrhuje řešení, které je ověřené v úrazovém pojištění nemocenskými pojišťovnami a dle jeho názoru by mohlo fungovat celoplošně i v tomto případě; řešení dále rozpracovává z hlediska právního, ekonomického i matematického a uvádí výhody jeho řešení.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání