Za zemřelým místopředsedou Jednoty průmyslové prof. Jos. Gruberem

Autor: Mansfeld, Bedřich
Typ: článek
Klíčová slova: Josef Gruber
Bibliografický záznam: MANSFELD, Bedřich. Za zemřelým místopředsedou Jednoty průmyslové prof. Jos. Gruberem. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 199-201. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 199-201
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Autor se v kratičkém nekrologu ohlíží za Gruberovým působením v akademické obci na univerzitě Karlově v Praze, na České univerzitě a České vysoké škole technické v Praze, v redakci Obzoru národohospodářského, za jeho postem ministra sociální péče a místopředsedy Jednoty Průmyslové, a v neposlední řadě také za jeho nesmírnou zásluhou o vytvoření nejserióznější národohospodářské revue. Článek v krátkosti shrnuje hlavně profesní život, organizační činnost (předseda a spoluzakladatel různých institucí) tohoto významného českého myslitele, jeho dílo a biografii autor ponechává stranou pro důkladnější zpracování.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání