Stanovení rozsahu pensijní povinnosti

Autor: Hotowetz, Rudolf
Typ: článek
Klíčová slova: duševní práce, fyzická práce, pensijní pojištění, pensijní povinnost
Bibliografický záznam: HOTOWETZ, Rudolf. Stanovení rozsahu pensijní povinnosti. Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 149-156, 206-214. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 149-156, 206-214
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek se zaobírá plánovanou novelizací zákona o penzijním pojištění. Věnuje se zejména stanovení rozsahu povinného penzijního pojištění v návaznosti na typ vykonávané práce. Většina textu se zabývá přesnou definicí práce duševní a práce fyzické, která je potřebná pro určení pojistné povinnosti. Na závěr článku je uveden závěr speciálně ustavené komise, jenž přesně vypisuje, pro koho je pojištění povinné a kdo je z pojistné povinnosti vyňat.

(Faustová Tereza)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání