Alfred Marshall (1842-1924)

Autor:
Typ: článek
Klíčová slova: Alfred Marshall
Bibliografický záznam: . Alfred Marshall (1842-1924). Obzor národohospodářský XXX. (1925). Praha:J. Otto. 1925, roč. XXX., s. s. 121-123. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1925
Ročník: XXX.
Rozsah stran: s. 121-123
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Krátký článek je nekrologem jednoho z nejvýznamnějších anglických ekonomů, zakladatele známé neoklasické školy, Alfreda Marshalla. Autor se věnuje jak jeho životu, zálibám a studiu, jeho pracím, které ve zkratce popisuje a také zmiňuje osobnosti, které jej nejvíce ovlivnily. Z nekrologu se dozvídáme, že Marshall byl stoupencem matematické školy národohospodářské, zastáncem deduktivní metody a do ekonomie se nezapomenutelně zapsal svým pojetím marginálních veličin a poptávkové a nabídkové funkce.

(Jůzová Marie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání