Věda národohospodářská a soukromohospodářská

Autor: Horáček, Cyril
Typ: článek
Klíčová slova: hospodářská politika, národohospodářská věda, soukromohospodářská věda, zemědělské podnikání
Bibliografický záznam: HORÁČEK, Cyril. Věda národohospodářská a soukromohospodářská. Obzor národohospodářský XVIII. (1913). Praha:J. Otto. 1913, roč. XVIII., s. 209-212. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1913
Ročník: XVIII.
Rozsah stran: 209-212
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek vypovídá o pokusech vytvořit vedle vědy národohospodářské také vědu soukromohospodářskou. Jsou vytýčeny rozdíly a převážně také společné rysy obou věd. Autor se v článku domnívá, že budovat vědu soukromohospodářskou v protikladu s národohospodářskou nemá opodstatnění, neboť tehdejší teorie národohospodářská v sobě zároveň nauku soukromohospodářskou uzavírá.

(Trnovská Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání