Motorová orba

Autor: Bašus, Albín
Typ: článek
Klíčová slova: motorová orba, pluh, traktor, zemědělství
Bibliografický záznam: BAŠUS, Albín. Motorová orba. Obzor národohospodářský XVIII. (1913). Praha:J. Otto. 1913, roč. XVIII., s. s. 318-322. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1913
Ročník: XVIII.
Rozsah stran: s. 318-322
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek se týká poznámek k pražské hospodářské výstavě. Na trh se dostává nový výrobek pro usnadnění tvorby, kterým je motorový pluh.
Všude, kde začíná práce strojová, vznikají metody technické práce. Projevují se ve změně rychlosti a ekonomičnosti. Rychlost je důsledkem zvýšení pracovní intenzity a výkonnosti, zatímco ekonomičnost zvyšuje racionální výrobu. Dalo by se tedy říci, že motorová orba přináší intenzivní a racionální hospodaření.   
Doposud se používala parní orba pouze na velkostatcích a elektrická jen ve velmi malé míře. Nedostatek dělnictva, píce a tažného skotu vedl k výrobě motorického pohonu. Snahou bylo zavést motorové pluhy a polní frézy i pro střední statkáře, což by bylo velkým pokrokem v hospodářském strojnictví i zemědělské kultuře. Nyní se užívá pluhů a také se začíná používat princip rotační frézy, která je mnohem výkonnější. Vývoj motorové orby se ubírá dvěma směry, na výrobu pluhů a fréz, přičemž nejrozšířenější jsou parní pluhy a traktory.
V této době naše strojní a elektrotechnické odvětví není tak vyspělé, proto jsou zde obavy, že cizí firmy budou těžit z těchto nedostatků a zaplaví trh svými výrobky. Traktory jsou velmi oblíbené, ale bohužel mají velmi velkou váhu. Musí překonávat odpor při orání a adhezi své vlastní síly. U nás se vyrábí „Snětinův“ a traktor strojírny Vilém Michl. U těchto výrobků by stačilo důkladné propracování zkušenými konstruktéry, což by vylepšilo vzhled a spolehlivost provozu. V případě pluhů je situace poněkud horší. Velmi rozšířená je výroba v Německu, což u nás bohužel není v takové míře. Německá výroba je mnohem lepší, naše strojírny by si tedy měly pospíšit. V Čechách se vyrábí „Excelsior“, který má výbornou konstrukci, dokonalé provedení a řadu jiných předností. Jsou zde 3 orací rychlosti, 1 zpětná a řízení hloubky orby pomocí nastavování radlic. V Německu je vymyšlen nový systém, kde jsou řezací nože upevněny ve spirále. Tato technika má za následek lepší zpracování půdy, než jak je tomu u klasických pluhů.
Motorová orba velmi prospěje naší hospodářské situaci. Zvýší se výtěžky orby a pokud se uvolní tažný a krmný dobytek, zvýší se také masná produkce. Naopak poklesne nouze o zemědělské dělnictvo. Celková sociální úroveň zemědělského dělnictva bude jen růst.

Bauerová Zuzana

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání