Sociální a kulturní význam měst

Autor: Bláha, Arnošt
Typ: článek
Klíčová slova: městský život, obchodnictví, právo, zemědělství
Bibliografický záznam: BLÁHA, Arnošt. Sociální a kulturní význam měst. Obzor národohospodářský XVIII. (1913). Praha:J. Otto. 1913, roč. XVIII., s. s. 138-145. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1913
Ročník: XVIII.
Rozsah stran: s. 138-145
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Tento článek řeší otázku městského života. Část obyvatelstva chce žíti novým způsobem a snaží se oprostit od venkovského života. Hlavní příčinou vzniku měst jsou měnící se hospodářské poměry. Města by mohla vznikat až tehdy, když se část obyvatelstva bude moci věnovat novým zaměstnáním a nebudou připoutáni k půdě.
V minulosti (13. stol.) bylo nejprve zemědělství. Až poté, co byl nadbytek lidí a plodin, byla zde možnost utváření řemeslného povolání. Dříve chodili nabízet své služby od vsi ke vsi. Později volili pevná sídla v blízkosti vesnic, kde se lidé shromažďovali (poutnická místa, podhradí či tržiště). Tito lidé se oddělili od venkova a zaměřili se pouze na řemeslnickou práci. Díky řemeslníkům a jejich sídlům začala vznikat města. Město bylo novým ohniskem sociálního života.  Rozdíly spočívaly především ve specifických hospodářských funkcí, právních, politických, mravních a kulturních.
Snahou měst bylo stát se hospodářským střediskem, začaly se tedy stavět silnice, mosty, obchody, zaváděly se váhy, míry a mince. Vznikala také nová práva, např. „právo míle“, kde nikdo nesměl na 1 míli cesty vařit ani prodávat pivo. Obyvatelé měli právo volného stěhování a větší osobní svobody než venkované. Vytvořila se nová společenská třída, která měla společné hospodářské, právní a politické zájmy. Tato společnost vypadala mnohem složitěji než u venkovanů. Díky osobní svobodě a možnosti sebeuplatnění nastávají rozdíly v majetku a potřebách. Vznikají nová povolání a různá střediska zájmů.
V pozdější době se živnost měst rozšiřuje. Obchodní styky rostou, s nimi také známost vzdálenějších krajů, města navazují nová obchodní spojení. Vzhledem k těmto okolnostem vzniká spoustu nových specializací. Začínají se tvořit umělá města, neboť tento způsob nového městského života je velmi rozšířen. S růstem majetku rostla i politická moc, luxus, znalost světa a potřeba školství.
Vznik měst přispěl k povznesení země. Města se stávají středem vzdělanosti. Platí zde rovnost občanů před právem a soudem a také se velmi toleruje náboženství. Městské zřízení bylo obrazem a vzorem, podle kterého se přetvořilo státní zřízení. Lidé jsou odpoutáni od půdy a mají nová povolání. Ve vesnickém hospodářství produkuje každá rodina pouze pro sebe, kdežto u městského platí (díky rozdělení práce) princip vzájemné závislosti.

Bauerová Zuzana

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání