Dobrovolné pojištění pro případ úrazu

Autor: Winter, Lev
Typ: článek
Klíčová slova: pojištění, úrazové pojištění
Bibliografický záznam: WINTER, Lev. Dobrovolné pojištění pro případ úrazu. Obzor národohospodářský XII (1907). Praha:J. Otto. 1907, roč. XII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1907
Ročník: XII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V článku je znázorněno rozšíření povinného pojišťovnictví o pojištění dobrovolné, a také kdo všechno spadá do jednotlivých kategorií pojištění povinného. Autor zde podává obraz tehdejší situace nesplněných očekávání, co se týče dobrovolného pojištění podniků a jeho klesající význam každým rokem. Z konkrétních údajů je možné vyčíst jednotlivé počty pojištěných podniků, nahlášených úrazů a odškodnění.
Klíčová

(Lišková Zuzana)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání