Nové problémy na poli sociálního pojišťování

Autor: Pilbauer, Rudolf
Typ: článek
Klíčová slova: pojištění v nezaměstnanosti, sociální pojištění, starobní pojištění
Bibliografický záznam: PILBAUER, Rudolf. Nové problémy na poli sociálního pojišťování. Obzor národohospodářský VII. (1902). Praha:J. Otto. 1902, roč. VII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1902
Ročník: VII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Sociální politika se zabývá dvěma skupinami zákonodárství, zákonodárstvím ochranným a zákonodárstvím pojišťovacím. Ochranné zákonodárství má chránit dělníka před nebezpečím, které mu hrozí ve výrobě. Pojišťovacímu zákonodárství podléhají lidé, jejichž budoucí hospodářská existence je ohrožena, protože nemají kromě své práce jinou výdělečnou činnost, například dělníci. Na pojištění nemají naopak nárok lidé v oblastech domácí výroby a maloživnostníci. Tito lidé musejí ze svých nízkých výdělků přispívat ještě na pojištění  dělníků, takže jim nakonec zůstane nižší částka, než kterou dostanou dělníci. Článek říká, že by mělo dojít k úplné revizi sociálního pojištění, aby na něj dosáhly všechny skupiny, které ho potřebují, bez ohledu na to, zda jsou to dělníci, zaměstnavatelé nebo maloživnostníci. Dále by se mělo zavést pojištění starobní, jakožto pojištění budoucí penze a ne jako pouze pojištění pro případ starobní invalidity, jak tomu bylo doposud. V neposlední řadě by také mělo reformou projít pojištění v nezaměstnanosti.

Klára Jandejsková

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání