Zákonné předpisy o posloupnosti dědické na statcích střední velikosti

Autor: Viškovský, Karel
Typ: článek
Klíčová slova: dědické právo, sedlák, Sněm království českého, usedlost, zákon Korutanský
Bibliografický záznam: VIŠKOVSKÝ, Karel. Zákonné předpisy o posloupnosti dědické na statcích střední velikosti. Obzor národohospodářský XIII (1908). Praha:J. Otto. 1908, roč. XIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1908
Ročník: XIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

Článek pojednává o tom, že se Sněm království českého usnesl na osnově zákona, kterým se zavedou zvláštní předpisy o dělení dědictví na statcích střední velikosti. Toto usnesení navazuje na rámcový zákon z roku 1889.
Článek popisuje počátky zákonodárné úpravy dědických poměrů od počátku 19. století. V roce 1812 vstoupil v platnost Občanský zákoník v Rakousku. Ten se ale problematiky zákonné posloupnosti dědictví téměř nedotýká, a proto i nadále platí předpisy z roku 1791 pro České království a z roku 1790 pro Moravu a Slezsko. Platí tyto zásady: Selský statek má přejít celý na jediného dědice. A při posloupnosti zákonné je upřednostněn syn před dcerou.
Změna nastala zákonem z roku 1869, který říká, že v zemích, kde jsou zákonem zrušena omezení dělitelnosti, budou zrušeny i předpisy o posloupnosti selské. Tento nový, pro spoludědice spravedlivější zákon ale ohrožuje udržení celistvosti selských statků.
Celý problém byl nakonec vyřešen zákonem korutanským z roku 1903. Ten definoval statek střední velikosti jako statek s čistým katastrálním výnosem mezi 100 K a 1500 K a rozlohou nejméně 5 ha. Vlastník může se statkem nakládat, jak chce a může stanovit přejatele statku, který je zákonným dědicem. Pokud dědice nestanoví, platí ustanovení tohoto zákona, že statek přejde na jedinou osobu – přejímatele. Ten je stanoven podle pořadí zákonné posloupnosti dědické.

(Rybová Lucie)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání