Střední Vltava

Autor: Gruber, Josef
Typ: článek
Klíčová slova: Vltava
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Střední Vltava. Obzor národohospodářský VIII. (1903). Praha:J. Otto. 1903, roč. VIII. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: J. Otto
Rok: 1903
Ročník: VIII.
Dostupnost v BE: Volně ke stažení

Abstrakt:

V této „obžalobě“ se autor snaží vzbudit zájem investorů a státu a oblast okolo Vltavy mezi Českými Budějovicemi a Prahou, protože v r. 1903 byl tento kraj velice zanedbáván a přehlížen a neexistovala v podstatě ani pořádná plavební cesta.
Na druhou stranu však tento kraj disponoval přírodními krásami. Jsou zde popsány důvody úpadku této krajiny a rámcově nastíněny možnosti, jak dosáhnout rozvoje. Také je však otázka, jestli se tento článek dostal do těch správných rukou.

Týř Pavel

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání