Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise

Autor: Hotowetz, Rudolf
Typ: kniha
Klíčová slova: cena, clo, domácí spotřeba, dovoz, hospodářská krize, kapitál, kartel, kontingent, měna, nezaměstnanost, syndikát, Vývoz
Bibliografický záznam: HOTOWETZ, Rudolf. Naše hospodářská situace ke sklonku světové krise : (sbírka přednášek pořádaných Českou společností národohospodářskou). Praha:Nákladem ČSN v komisi knihkupectví F. Řivnáče, Praha – Příkopy 24. 1934, s. 28. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Nákladem ČSN v komisi knihkupectví F. Řivnáče, Praha – Příkopy 24
Rok: 1934
Rozsah stran: 28
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Sbírka na konkrétních datech hodnotí změny v mezinárodním obchodě po první světové válce a situaci v ČSR před a po Velké hospodářské krizi. Pozornost je věnována zejména zemědělské a průmyslové výrobě – vývoji cen i vyprodukovaného množství. Nalezneme zde kritiku tehdejší obchodní politiky postavené na vysokých clech a jiných omezeních mezinárodního obchodu.

(Kristýna Valentová)

Hodnocení:

Tato sbírka přednášek je skvělou pomůckou pro každého, kdo hledá konkrétní data týkající se zemědělství a průmyslu z období po první  světové válce a po dobu hospodářské krize v ČSR.
Nalezneme zde podrobné údaje o produkci zemědělských komodit, zejména obilovin, kukuřice, cukrovky a živočišné výroby. Dozvíme se, že po první světové válce u nás vzrostla produkce pšenice na úkor ječmene a ovsa, produkce cukrovky poklesla téměř na polovinu a vzrostl počet vepřového i hovězího dobytka, to ale pouze v historických zemích.
V době krize, z důvodu poklesu kupní síly obyvatelstva, snížené domácí spotřeby i exportu, chov dobytka opět poklesl. V této době se zvýšil dovoz sýrů, másla, vajec a peří – zejména z Holandska, Švýcarska, Itálie, Kanady a Nového Zélandu.
Velké přebytky u nás vykazovalo lesnictví, v důsledku krize poklesl vývoz jeho surovin. Krize se dotkla i průmyslu – poklesla těžba kamenného uhlí a výroba železa se ocitla na 1 původního vyráběného množství.
Nezaměstnanost v roce 1933 dosáhla úrovně až 920 000 nezaměstnaných a postihla zejména textilní průmysl, kde o práci přišlo kolem sto tisíc lidí.
Autor se ve sbírce zaobírá také vývojem cen v tomto období. Cena pšenice v celém světě rapidně klesala, v ČSR však byla v roce 1933 v důsledku zavedených cel nejvýšší v Evropě. Ceny dobytka, masa a piva se vyvíjely podle domácí nabídky a poptávky na trhu – kvůli vysokým clům se na nich neodrazil vývoj na světových trzích. Například u železa udržel v ČSR kartel vysoké ceny, přestože v zahraničí poklesla cena až o 50%. Naopak cena bezcelních komodit jako je káva a ostatní koloniální zboží výrazně poklesla.
Autor hodnotí československou obchodní a celní politiku té doby velmi negativně a pokládá za důležité, aby byly odstraněny překážky obchodu vzniklé za války i po ní a vyjadřuje názor, že by mělo být omezeno zasahování státu do soukromého hospodářství.
 

(Kristýna Valentová)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání