Úvod do národního hospodářství

Autor: Koloušek, Jan
Typ: kniha
Klíčová slova: Důchod, Kartel, Meliorace, Měna, Oceňování, Podnik, Trust
Bibliografický záznam: KOLOUŠEK, Jan. Úvod do národního hospodářství. Praha:tiskem pražské akciové tiskárny v Praze II. 1921, s. 34. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: tiskem pražské akciové tiskárny v Praze II.
Rok: 1921
Rozsah stran: 34
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

V této knize nás autor seznámí se základními ekonomickými pojmy jako jsou statek, potřeba či kapitál. Dále nás zavede do problematiky zvětšující se lidské populace, problematiky zemědělství a o důchodech a informuje nás o podnikatelské soustavě, včetně všech nejdůležitějších pojmů.

(Langmajer Jakub)

Hodnocení:

Kniha byla psána velice jednoduše a přehledně, pokud nebereme  v potaz starší češtinu. Autor v tomto díle převážně teoreticky popisuje a vysvětluje vzniklé problémy než hledá cestu k jejich nápravě. Proto se mi knížka zdála místy nezáživná.

(Langmajer Jakub)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání