Populační otázka

Autor: Gruber, Josef
Typ: kniha
Klíčová slova: populační růst, Porodnost, úmrtnost
Bibliografický záznam: GRUBER, Josef. Populační otázka. Praha:Melantrich. 1923, s. 188. Dostupný také z WWW www.bibliothecaeconomica.cz/library/
Nakladatel: Melantrich
Rok: 1923
Rozsah stran: 188
Dostupnost v BE: Náhled ke stažení, plný text v Mediatéce CIKS VŠE

Abstrakt:

Od poloviny 19. století dochází k poklesu porodnosti a úmrtnosti v jednotlivých evropských státech a vznikají teorie, které toto vysvětlují. Mezi hlavní příčiny poklesu porodnosti patří zejména pokles sňatečnosti, zvýšení neplodnosti, ekonomické příčiny, rozvoj vzdělanosti a emancipace žen.

(Hendrychová Lenka)

Hodnocení:

Kniha poskytuje řadu rozmanitých názorů na populační otázku. Autor se zabývá i tím, že tuto otázku by se měl pokusit řešit i stát, a činit opatření ke zvýšení počtu sňatků, porodů, snížení úmrtnosti, vystěhovalectví, počtu umělých potratů a také zvýšením finanční pomoci rodinám s dětmi.

(Hendrychová Lenka)

JAK HLEDAT

Základní vyhledávání v elektronické knihovně Bibliotheca economica je založeno na klíčových slovech. Přístup sem vede z ÚVODNÍ STRÁNKY přes tlačítko KATALOG. Všechna klíčová slova jsou vypsána pod vyhledávacím polem v abecedním pořádku. Odklikem na tři tečky za vypsanými klíčovými slovy je uživatel přesměrován na stránku s výpisem všech klíčových slov daného písmene. Pod tímto výpisem je odkaz do všech klíčových slov. Zároveň můžete hledat podle autorů. Po kliknutí se rozbalí výpis jmen autorů podle abecedy. Přes tlačítko KATALOG je možné kdykoliv se na tuto první vyhlédavací stránku vrátit.

Výpis vyhledávání podle klíčových slov obsahuje názvy všech odpovídajících publikací, které se nachází v Bibliotheca economica, jména autorů s odkazem na další informace o nich, stručnou anotaci ke každé knize a detailní informace o ní.

více o hledání