SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Zemědělství v českých zemích před státním převratem r. 1848
Název: Zemědělství v českých zemích před státním převratem r. 1848
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: 19. století, zemědělská produkce, zemědělská technika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Jak z názvu jasně vyplývá, deskriptivně stavěný text je zaměřen na podmínky zemědělské produkce v českých zemích před rokem 1848. Zkoumání pak přináší představy o rozloze obdělávané půdy, teoretických východiscích z pera Albrechta Thaera (pruský badatel prosazující zemědělské teorie založené na studiích věd přírodních a národohospodářských, 1752-1828) a Leopolda Trautmanna (profesor zemědělství vídeňské univerzity, 1766-1825), způsobech obdělávání půdy a poměrech pěstovaných plodin. 

(Olekšák Petr)

Související autoři

více o hledání