SEZNAM klíčových slov

Ve fondu je 756 publikací

Publikace

Zobrazit
Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím
Název: Zemědělská krise v souvislosti s národním hospodářstvím
Autor: Brdlík, Vladislav
Klíčová slova: ceny, nadvýroba, zemědělská produkce
Typ publikace: kniha
Rok vydání: 1933
   
Abstrakt:

Zemědělská krize vznikla z důvodu nadvýroby a vysokých cel. Oba tyto důvody mají dopad na spotřebitele. Spotřebiteli se tím snižuje důchod, který mu sotva stačí na pokrytí spotřeby rodiny.

(Pešicová Kateřina)

Zemědělství v českých zemích před státním převratem r. 1848
Název: Zemědělství v českých zemích před státním převratem r. 1848
Autor: Tobolka, Zdeněk
Klíčová slova: 19. století, zemědělská produkce, zemědělská technika
Typ publikace: článek
Rok vydání: 1923
   
Abstrakt:

Jak z názvu jasně vyplývá, deskriptivně stavěný text je zaměřen na podmínky zemědělské produkce v českých zemích před rokem 1848. Zkoumání pak přináší představy o rozloze obdělávané půdy, teoretických východiscích z pera Albrechta Thaera (pruský badatel prosazující zemědělské teorie založené na studiích věd přírodních a národohospodářských, 1752-1828) a Leopolda Trautmanna (profesor zemědělství vídeňské univerzity, 1766-1825), způsobech obdělávání půdy a poměrech pěstovaných plodin. 

(Olekšák Petr)